Cyclisch Succesontwikkelingsmodel

– Programma voor structurele innovatie –
Programma voor succesvolle innovatieve projecten

Hoe krijgt u uw organisatie vooruit naar vandaag of morgen? Wat heeft uw team, dat uitblinkt in kennis en ervaring, nodig om te innoveren en mee te bewegen in die dynamiek van de huidige tijd? Hoe gaat u schuren en polijsten achteraf voorkomen?

Het Cyclisch Succesontwikkelingsmodel CSOM© is een innovatie- en veranderprogramma dat u als directie en management ondersteunt in het behalen van uw doelen in een dynamische en onvoorspelbare omgeving.  CSOM© kan als project worden uitgevoerd of per cyclus. Een project met  CSOM wordt uitgevoerd met AgilePM waarbij de CSOM-cylus de cyclus van de 'Zich Ontwikkelende Oplossing' of EO van AgilePM inneemt.  Lees hier meer over AgilePM en CSOM.

Het is een concreet programma dat zich richt op de klant en de medewerker van uw organisatie: van buiten naar binnen. Afhankelijk van het type organisatie en de ontwikkelfase, efficiënt door een andere volgorde en selectie van de elementen van CSOM©. Met andere woorden: minder kosten door slim maatwerk.

De kern van CSOM©: pel uw verander of innovatiedoelstelling af totdat het zo klein en concreet is voor uw klant dat u daardoor ogenschijnlijk één op één contact maakt en verwachtingen waarmaakt. De energie komt nu van buiten naar binnen.
CSOM© laat het team meebewegen vanuit die energie: wat gaat u meer of minder doen? Waarmee moet u stoppen? Wat gaat u creëren? 

CSOM© in bullits

Verander ‘outside – in’ door vernieuwen

 • Focus op verbinden en verbeter 
 • Duurzaam leerproces
 • Realiseer binnen ‘top down’ kaders
 • Uitgaan van ‘bottom up’ kwaliteiten en talenten
 • Gebaseerd op Natuurlijk Strategisch Patroon®

Kern = actief

 • Doelen halen vanuit eigen kracht
 • Veranderen Innoveren
 • Ontdekken
 • Verrassen
 • Verbinden


Middel = methode

 • Katalysator 
 • Simpel
 • Duurzaam / overdraagbaar
 • Snel
 • Effectief

Resultaten

 • Verhelderend
 • Concreet
 • Besluitvormend
 • Nieuwe toekomstMaakt het beleid beter door van buiten naar binnen te veranderen

Blijft binnen de kaders van de organisatie: de cultuur, de missie en visie

IN – Throughput – OUT = oplossingen

De CSOM© is de compacte motor van het programma. In vier sessies kan het vanaf team tot onderdeel¬niveau in de organisatie ingezet worden. 

Één cyclus duurt netto 2 tot 4 dagen met een looptijd van 3 tot 4 weken. 

De belasting voor de organisatie is daarmee klein. 

Het begin van elk programma is een ‘Wallpaper-sessie’ waarbij met de opdrachtgever het programma op papier met verschillende scenario’s ‘droog’ worden doorlopen.


 

 

Het programma voor succesvolle innovatieve projecten kan op organisatie- en directieniveau tot aan business units, directies, agentschappen of zelfstandige bedrijfsonderdelen ingezet worden. 

Het is een programma waarbinnen na elke cyclus beslist wordt wat de volgende stap wordt. 

CSOM© gaat er van uit dat wat voor 80% goed gaat niet 20% beter hoeft als dat 80% van de investering of energie kost. Soms kan een lokaal ingezet middel de pijn al voldoende weghalen, zoals een eenmalige Disney Strategie-sessie om het programma succesvol te maken.