Cyclisch Succesontwikkelingsmodel

– Programma voor structurele innovatie –Meebewegen en jezelf blijven

Het Cyclisch Succesontwikkelingsmodel CSOM© is een programma dat u als directie en management ondersteunt in het behalen van uw innovatie- en veranderdoelen in een dynamische en onvoorspelbare omgeving. 

CSOM© beweegt zich vanuit het bestaande effect van het beleid aan de “Outside-In”-kant. CSOM© gebruikt die uitkomst om veranderingen in deze driehoek te maken met als enig doel om het gewenste effect te halen. CSOM© is een programma maar is ook modulair af te nemen per element of component voor een specifieke efficiënte oplossing.

Het volledige programma voor succesvolle innovatieve projecten bestaat uit 5 CSOM ©-cycli


  1. De ontwerpcyclus waarbinnen ‘inside out’ het beleid en kaderstelling en het concept Plan van Aanpak vastgelegd wordt. Het ontwerp wordt vervolgens getoetst
  2. De marktcyclus waarbij ‘outside in’ het ontwerp getoetst en bijgesteld wordt binnen de gestelde kaders aan de uiteindelijke doelgroep, de ‘markt’
  3. De maakbaarcyclus waarbij de praktische kaders voor het project worden getoetst en vastgelegd in een projectplan binnen de organisatie
  4. De realisatiecyclus is de uitvoering als iteratief proces om bij elke stap van het projectplan terug te koppelen vanuit de praktijk naar het beleid en de kaders waarbinnen het moet worden uitgevoerd worden en eventueel bijgesteld
  5. De evaluatiecyclus waarbinnen output – input aan elkaar gekoppeld worden in de staande organisatie 

De CSOM © is de compacte motor van het programma. In vier sessies kan het vanaf team tot onderdeel­niveau in de organisatie ingezet worden. Één cyclus duurt netto 2 tot 4 dagen met een looptijd van 3 tot 4 weken. De belasting voor de organisatie is daarmee klein. Het begin van elk programma is een ‘Wallpaper-sessie’ waarbij met de opdrachtgever het programma op papier met verschillende scenario’s ‘droog’ worden doorlopen.

De eerste cyclus van CSOM © is hier uitgewerkt – De Ontwerpcyclus:

  • Sessie 1 met Stakeholder/opdrachtgever ontdekken WAAROM? Onderzoeken wat het probleem is en waar de succesruimte ligt
  • Sessie 2 met uitvoering ophalen HOE? opbouwende negatieve feedback met de Disney Strategie of Droomfabriek ©
  • Sessie 3 met stakeholders ontwikkelen WAT? evaluatiematrix op basis van prioriteiten en impact
  • Sessie 4 met uitvoering inrichten Plan van Aanpak

Eerste-cyclus evaluatie: kan leiden tot verder onderzoek om het Natuurlijk Strategisch Patroon ® (NSP) vast te leggen als die ontbreekt of om stappen terug te zetten met Terug Naar de Toekomst (TnT) als het verleden in de weg zit om de toekomst te plannen.

Elke CSOM ©-cyclus heeft 4 voortgangsuitkomsten:

1.   Succes verkennen in plaats van probleemverkenning

2.   Visualiseer toekomst in plaats van het zoeken naar ‘beren op de weg’

3.   Richt op wat aandacht behoeft betekent: stimuleer ‘zelf oplossend vermogen’

4.   Vier het succes is een gepaste positieve en individuele feedback